Betong

 

Entreprenader med specialist kompetens inom Formning och armering och gjutning av betongkonstruktioner. Betong klass 1 utbildad Projektledning. Opartisk Skadeutredning av bef betongkonstruktioner med åtgärdsförslag.

Fundament

LÄS MER

Plattor

LÄS MER

Stödmurar

LÄS MER

Betong-
reparationer

LÄS MER

Skade-
utredningar

LÄS MER

Ring för en offert